15 март 2024 г.

 

На 14 март 2024 в "Хотел Централ София" Програма достъп до информация проведе конференция на тема „Актуална съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация“.

 

На хибридната конференция, провеждана наживо и онлайн в зуум, с директно видеoизлъчване във фейсбук, бе представена и обсъдена актуалната съдебна практика, свързана с прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подбрана от правния екип на Програма достъп до информация. Целта на събитието бе да запознае аудиторията с практиката на Върховния административен съд и административните съдилища през последните години. Представихме и кратък анализ на съдебните решения по важни проблеми, свързани с приложението на ЗДОИ.

 

Гости на конференцията бяха министърът на правосъдието д-р Атанас Славов, посланикът на Кралство Нидерландия Симон ван дер Бург, председателят на Съюза на съдиите Татяна Жилова, председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, магистрати от Върховния административен съд и административените съдилища, преподаватели и др.

 

„Правото на достъп до информация е базисно право, то гарантира прозрачността в различните сектори на управлението“, каза посланикът на Нидерландия Симон ван дер Бург, а министър Славов подчерта, че "въпреки много успехи в последните десетилетия – изработването на основната правна рамка, последващото й развитие и усъвършенстване, за които голям принос има именно ПДИ, предизвикателствата пред конституционното право на гражданите на достъп до информация не са изчерпани".

 

Конференцията се провежда в рамките на проект „Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години“, подкрепен от Посолството на Кралство Нидерландия в България.