07 март 2022 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) организира конференция, на която ще бъде представен докладът „Достъп до информация от административните съдилища и Върховния административен съд“, изготвен в рамките на проект „Прозрачност на административните съдилища“ с подкрепата от Фондация „Америка за България“. 

Събитието ще се проведе онлайн на 25 март 2022 г. от 14 ч. в Zoom.

Поканени са представители на административните съдилища и Върховния административен съд, съдебни журналисти, граждани, служители от Висшия съдебен съвет, Прокуратурата, Министерството на правосъдието, както и представители на неправителствения сектор, работещи в сферата на съдебната реформа.

Ще бъдат представени резултатите от проведеното проучване на интернет страниците на административните съдилища. Юристите на ПДИ ще поставят на фокус доклада, изготвен на базата на проучването и на интервютата, проведени с представители на административните съдилища в България.


     Включете се ТУК с регистрация до 18 март. Подробна програма на събитието ще бъде изпратена на всички записали се за участие.      


 За допълнителна информация: 
Адриана Иванова, ПДИ: 0876 827 210, adriana@aip-bg.org 
Диана Банчева, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.org  

 

 

Конференцията се провежда в рамките на проекта „Прозрачност на административните съдилища“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.