13 януари 2022 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) организира международната онлайн конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“.

Събитието ще се проведе на 27 януари 2022 г., четвъртък, от 14 до 17.30 ч. в платформата Zoom и ще бъде своеобразен форум за споделяне на натрупания опит и за обсъждане на предизвикателствата пред прилагането на законодателството за достъп до информация. 

Във фокуса на конференцията ще бъдат следните теми:

  • Законодателна рамка: 21-годишнината от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ); Регламент 1049/2001 за достъп до документите на ЕС; Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи;

  • Инструменти за наблюдение на прилагането на законодателството;

  • Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация. 

За участие са поканени представители на държавната и местна администрация, съдии и адвокати, граждани и неправителствени организации, журналисти, координаторите на ПДИ. На вниманието на участниците в конференцията ще представим съизмерим чужд опит в областта на достъпа до обществена информация от страна на гости-експерти от партньорски организации от Европа. 

За конференцията е осигурен двупосочен конферентен превод от и на английски език.


     Включете се с регистрация ТУК до 21 януари 2022 г.     

 


П Р О Г Р А М А

Международна конференция
 
ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

27 януари 2022 г., Онлайн в платформата Zoom

14.00 – 14.20 ч. Откриване на конференцията
Г-жа Гергана Жулева, изпълнителен директор на „Програма Достъп до Информация“
Г-н Божидар Божанов, министър на електронното управление  

14.20 – 15.20 ч. Международни стандарти и развитие на българското законодателство 
Водещ: Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ 

21-годишнината от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
-Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ

Платформа за достъп до обществена информация
-Ралица Величкова, експерт, Дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет

Повторно използване на информацията
-Калина Георгиева, експерт, Държавна агенция „Електронно управление“
-Стефан Ангелов, адвокат в правния екип на ПДИ

Регламент 1049/2001 за достъп до документите на ЕС – опитът на неправителствените организации при търсене на информация от Европейски институции
-Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe 
-Джейн Килпатрик, Statewatch

Кампании за влизане в сила на Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи 
-Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe 
-Игор Разкладай, зам. директор и главен експерт по медийно право, Centre for Democracy and Rule of Law CEDEM, Украйна

15.20 – 15.30 ч. Дискусия

15.30 – 15.40 ч. Пауза

15.40 – 16.20 ч. Инструменти за наблюдение на прилагането на законодателството
Водещ: Диана Банчева, ПДИ

-Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe
-Красимир Божанов, главен секретар на Министерски съвет
-Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

16.20 – 17.10 ч.Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация  

-Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ
-Кирил Терзийски, адвокат в правния екип на ПДИ
-Стефан Ангелов, адвокат в правния екип на ПДИ 

17.10 – 17.25 ч.Дискусия

17.25 – 17.30 ч.Заключителни думи и закриване на събитието
За допълнителна информация: 
Адриана Иванова, ПДИ: 0876 827 210, adriana@aip-bg.org
Диана Банчева, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.orgКонференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства" се провежда в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.