30 юни 2023 г.

Програма достъп до информация в сътрудничество с Института за пазарна икономика изготви кратък доклад на тема "Колко струва достъпът до информация".

 

Проучването е направено на основата на интервюта с предсатвители на публични институции, задължени по Закона за достъп до обществена информация. Обхванати са задължения на администрациите в три посоки:

 

Проучването може да се разглежда и като последваща оценка на въздействието на Закона за достъп до обществена информация. На фона на представеното в доклада остойностяване можем да се заключи, че ползите от законодателството, което гарантира и регламентира достъпа до информация, далеч надхвърлят свързаните с него разходи.

 

Пълният текст на доклада четете ТУК.

==============================================  

 

 

 

 

Докладът "Колко струва достъпът до информация" е подготвен в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в него, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.