27 септември 2016 г.

Програма Достъп до Информация, с помощта на експерт от платформата Tableau, подготви визуализация на това кой, как и за достъп до каква информация е подавал заявления до органите на изпълнителната власт през 15-те години от прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България.

 

За обобщението, подготвено от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, са използвани публикуваните данни в правителствените доклади за състоянието на администрацията 2001 – 2015: http://iisda.government.bg/annual_reports.

Анализ на тенденциите от Гергана Жулева четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ: 15 години прилагане на ЗДОИ, брой 8(152), август 2016.