19 септември 2023 г.

 

На 15 септември 2023 г. Народното събрание прие окончателно, на второ четене, внесените от Министерския съвет изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация. С промените бе въведена в националното законодателство Директивата за отворени данни. Не по-малко важно е, че бяха оттеглени окончателно проблематичните предложения, внесени непосредствено преди второ четене от група народни представители, които съществено ограничаваха правото на достъп до обществена информация.

 

На 25 юли 2023 г. мнозинството от членовете на водещата парламентарна Комисия за пряко участие и на гражданите и взаимодействието с гражданското общество гласуваха против проблематичните предложения. В дискусията в комисията участваха и изложиха позиции и представители на Програма достъп до информация. 

Предложенията се изразяваха в следното:

Становището на ПДИ бе подкрепено от 192 неправителствени организации и други, като бе съпътствано от безпрецедентна медийна кампания. Критиките бяха отразени и от авторитетната международна организация „Репортери без граници“, която разпространи публична позиция. Критиките на ПДИ бяха подкрепени и в позиция на министъра на правосъдието и съпредседател на Съвета за върховенство на правото.

 

Изоставянето на проблематичните предложения е от съществено значение за запазването на правото на гражданите на достъп до информация като гаранция за прозрачността на управлението и за свободния дебат като основа на демократичното общество.

 

Благодарни сме на множеството неправителствени организации, журналисти, професионалисти, които подкрепиха кампанията, както и на мнозинството от народните представители, които се убедиха да запазят работещите текстове от ЗДОИ непокътнати.