05 ноември 2021 г.

На 5 ноември 2021 г. започна шестият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“, воден от Програма Достъп до Информация пред студенти по журналистика и международни бизнес комуникации от Нов български университет, съвместно с департамент „Медии и Комуникация“. 

Всеки петък в продължение на няколко седмици студентите ще слушат лекции онлайн, в рамките на проекта Прозрачност на административните съдилища“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

В първата лекция от практическия курс д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, въведе студентите в 24-годишната история на организацията, разказа за ролята на ПДИ като застъпник за достъпа до информация в България и като инициатор на международната мрежа за застъпничество за свободата на информацията (FOIAnet). Разгледани бяха законодателство, мониторинг, обучения, кампании, инициативи и поддържане на мрежи.

Обучението включва 7 лекции, а лектори от екипа на ПДИ ще бъдат Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов. В края на курса студентите ще представят резултатите от практическите си задачи - подаване на заявления за достъп до информация до публични институции по въпроси от интерес за участниците в обучението. В края на курса студентите ще получат сертификати за успешно преминат курс. 

Курсът се провежда в рамките на проект „Прозрачност на административните съдилища“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.