27 октомври 2022 г.

На 4 ноември 2022 г. започва седмият практически онлайн курс за студенти „Достъп до информация и обществени комуникации“, провеждан от Фондация Програма Достъп до Информация, съвместно с департамент „Медии и Комуникация“ на Нов български университет в периода ноември-декември 2022 г.

Всеки петък в продължение на няколко седмици студентите ще слушат лекции онлайн, в рамките на проекта „Консултативен център за прозрачност и достъп до информация“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

Обучението включва 7 лекции, а лектори от екипа на ПДИ ще бъдат Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов. В края на курса студентите ще представят резултатите от практическите си задачи - подаване на заявления за достъп до информация до публични институции по въпроси от интерес за участниците в обучението. В края на курса студентите ще получат сертификати за успешно преминат курс. 

Курсът се провежда в рамките на проекта „Консултативен център за прозрачност и достъп до информация“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.