17 януари 2020 г.

На 17 януари 2020 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 8 ноември 2019 - 17 януари 2020. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

 

13 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ бяха запознати със законодателството в областта на достъпа до информация и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в родните им градове или въпроси, на които не бяха могли да получат отговори по друг начин. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Заявления бяха подадени до Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция по околна среда, Агенция "Пътна инфраструктура", Областна администрация Перник, Столична община, общините Велинград, Горна Оряховица, Козлодуй, Марица, Пловдив, Шумен, Ямбол, Български футболен съюз.

 

Въпросите на студентите се отнасяха до качеството на въздуха в различни райони в София, разрешителни за водовземане от минерални извори, инфраструктурни проекти, бюджети и разходи по ремонтни дейности, бюджети за тренировъчни игрища и футболен клуб, болнични, образователно-квалификационна степен на служители в администрацията, и др.

 

В изпълнение на практическата задача курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; преглеждаха сайтове на институции; обаждаха се по телефона за входящ номер и обратна връзка за работата по заявленията им; използваха платформата за подаване на заявления за достъп до информация; подаваха уточнения повторно заявления, при липсата на отговор.

 

Ето какво споделят част от участниците в курса.

 


Снимки от връчването на сертификатите може да видите на: http://www.aip-bg.org/about/gallery/109157/


Курсът се провежда за четвърта година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.