27 януари 2017 г.
Програма студентски иновации

На 27 януари 2017 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“.

 

Курсът се проведе в периода 4 ноември 2016 – 20 януари 2017 в офиса на ПДИ. В него участваха студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърски програми „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“, „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“ и „Международни бизнес комуникации“.

 

В рамките на курса лекции изнесоха д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, адвокатите Дарина Палова, Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ и юристът Стефан Ангелов, също от правния екип на ПДИ.

 

Участниците бяха запознати със стандартите, законодателството в областта на достъпа до информация, както и конкретни примери от практиката по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Внимание бе обърнато и на ограниченията на правото на достъп до информация.

 

В рамките на курса студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Юристите на ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Допълнителна лекция бе изнесена от адвокат Кевин М. Голдбърг, който запозна студентите с историята и практиката по прилагането на Закона за свобода на информацията в САЩ.

 

Курсът „Достъп до информация и обществени комуникации“ е част от проекта „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“, изпълняван от ПДИ в партньорство с Нов български университет в рамките на Програма за студентски иновации, подкрепена от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд София“.

 

Предстои  провеждането на тримесечен стаж в офиса на ПДИ с двама от преминалите курса студенти и заключителен семинар в НБУ за представяне на резултатите от проекта пред студенти и преподаватели.