07 септември 2022 г.

Досиетата SHELL PAPERS е едно от разследванията в платформата за независима, разследваща журналистика FOLLOW THE MONEY (СЛЕДВАЙ ПАРИТЕ). Иницирано от Бас ван Бийк, разследващ журналист в платформите Authentieke Journalistiek и Follow the Money, и от Роже Флюгелс, правен съветник и обучител по свобода на информацията, то е посветено на връзките между компанията SHELL и холандското правителство.

 

От основаването му в края на 19 век името на петролния и газов гигант SHELL се появява около икономическата, фискалната, международната, екологичната и дори образователната политика.

 

Това повдига въпроси относно интересите, които се крият зад тези взаимоотношения и последствията за обществеността.

 

През април 2019 г., Платформата за автентична журналистика  (PAJ) подава 17 заявления за достъп до информация до различни институции. Със заявленията се искат всички документи от 2005 г. насам – имейли; стенографски бележки; документи относно различни политики и дори съобщенията от  WhatsApp, които се отнасят за компанията SHELL.

 

В отговор са получени хиляди документи. Екип от журналисти на платформата преглежда и анализира съдържанието им.

 

Платформата FOLLOW THE MONEY (СЛЕДВАЙ ПАРИТЕ) публикува информация по различни теми, свързани с обществения живот и дава възможност на всеки да се включи в разследването като направи оценка на публикуваните документи, като:

  1. Избере определен документ и въведе дума в търсачката, която смята, че ще даде резултат.
  2. Прегледа толкова документи, колкото иска.
  3. Ако срещне нещо, което смята, че редакторите трябва да разгледат, да кликне върху палеца нагоре при „важен ли е този документ?“.
  4. Уведоми редакторите защо смята, че документът е необходим за разследването.

В края на август 2022, екипът на FOLLOW THE MONEY призова своите читатели и последователи да посочат темите, които представляват интерес за разследване. Всеки може да попълни формата, с която да предложи тема, която отговаря на въпроса Кой е най-неясния паричен поток в Европа? на адрес https://www.ftm.nl/pitch/ и след гласуване от читателите и оценка от редакционния екип, да стане тема на журналистическо разследване.


Източник: FOLLOW THE MONEY