09 юли 2024 г.


Фондация "Програма достъп до информация" представи двадесет и четвъртия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

 
Докладът за 2023 г. съдържа:

► Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
► Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
► Състоянието на активната прозрачност за 560 органа на власт в България;
► Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2023;
► Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2023 г.;
► 7 приложения.

 

На събитието, което се проведе онлайн чрез платформата Zoom, присъстваха 54 души, сред които представители на Върховния административен съд, омбудсмана на Република България, министерства, общини, Агенцията за свободен достъп до обществена информация в Република Северна Македония, неправителствени организации, журналисти, медии, граждани, ползващи ЗДОИ и други.

Текстът на доклада и приложенията четете ТУК.Докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2023" е подготвен в рамките на проект "Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в него, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.