04 май 2011 г.

Пресконференция 04 май 2011На 04 май 2010 г., сряда, от 11.00 часа

в пресклуба на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

представи годишния си доклад

"Състоянието на достъпа до информация в България 2010"

 

Каква е оценката на онлайн публикуването на информация от органите на изпълнителната власт?

 

Какво показват случаите, постъпили в ПДИ за правна помощ през изминалата година?

 

Какви са развитията в съдебната практика?

 

Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?

 

Отговор на тези въпроси ще намерите в годишния доклад  „Състоянието на достъпа до информация в България 2010” на ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ.

 

Оценката за състоянието на законодателството, практиките на достъпа до информация, активното публикуване онлайн и съдебната практика през 2010 г. извеждат на преден план няколко проблема:

     

Правителството не предприе стъпки за присъединяване и ратифициране на Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа и през 2010 г.   


 

СПОРЕД НА АНАЛИЗА НА ПРАКТИКИТЕ  ПДИ ПРЕПОРЪЧВА:

 

Докладът се издава с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество  в Централна и Източна Европа (CEE Trust) в рамките на проект „Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията” и на Фондация „Америка за България” в рамките на проект „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, осъществявани от Програма Достъп до Информация.

 

Текстът на доклада в електронен формат може да бъде намерен тук:

http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/

 

За повече информация:

Програма Достъп до Информация

бул. "Васил Левски" 76, ет.3, ап.3, София

Тел. 988 50 62; 981 97 91, 986 77 09

www.aip-bg.org