11 юни 2007 г.

В Решението си от 11 юни 2007 г. Върховният административен съд (ВАС), Пето отделение /съдия докладчик Жанета Петрова/, остави в сила Решението на Софийския градски съд, с което бе отменен като незаконосъобразен мълчаливия отказ на Директора на Националната разузнавателна служба /НРС/ ген. Кирчо Киров да предостави на журналиста от в.”Дневник” Христо Христов достъп до документи, свързани с убития в Англия български писател Георги Марков.

 

С решението на ВАС се отхвърлят аргументите на НРС, изложени в касационната й жалба. Съдът приема, че със Закона за достъп до обществена информация законодателят не е изключил НРС от кръга на институциите, задължени да предоставят информация на гражданите. Правото на информация подлежи на ограничаване, когато исканата информация е класифицирана. Дори в някои от тези случаи обаче, гражданите пак имат право да получат поисканата информация. Такъв е случаят по чл.34, ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, когато срокът за защита на информацията е изтекъл и следва да се премахне нивото на класификация. Според магистратите, правилно Софийският градски съд е поставил въпроса защо при тези обстоятелства информацията не е предоставена на Държавния архивен фонд, съгласно чл.33, ал.2 от ЗЗКИ. Отхвърлен е и аргументът на НРС, че информацията не е обществена, защото се засягат чуждестранни лица. Според съдебния състав, исканата информация е обществена, защото от нея заявителят може да си състави мнение за дейността на службата за сигурност през периода на социализма. В решението се добавя, че не заявителят трябва да доказва, че институцията съхранява поисканата информация, поради което е неоснователен аргументът на НРС, че не е доказано службата да притежава документите. Напротив, институцията най-добре знае какво, в какъв обем и вид съхранява и е длъжна да отрази тези обстоятелства в писмения си отговор по ЗДОИ. Решението е окончателно.

 

Журналистът ползва правна помощ от Програма Достъп до Информация.

 

Делото се води от 2004 г. и е спечелено на първа инстанция през 2006 г. Става въпрос за ключови документи на бившето Първо главно управление на ДС по случая “Марков”, които се съхраняват в Националната разузнавателна служба. През 2004 г. за подобни документи журналистът осъди тогавашния вътрешен министър проф. Георги Петканов за отказ до архива на МВР. В резултат на решението на ВАС министър Петканов предостави исканите документи.