12 юни 2023 г.


Разследващият журналист Христо Христов, адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на фондация „Програма достъп до информация“, и адв. Анастас Пунев, преподавател в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“, разказват във видеоподкаст за делото „Скитник“ и убийството на Георги Марков. Това е историята на 6-годишното задълбочено проучване на архивите на Държавна сигурност.

 

Христо Христов е единственият журналист и изследовател, водил и спечелил съдебни дела за достъп до документи на бившата Държавна сигурност в периоди, когато държавното управление е водило рестриктивна политика. През януари 2011 г. той основава независимия специализиран сайт „Държавна сигурност”.

 

Видеото е трета част от дискусиите "Дела и демокрация", посветени на съдебните дела, съпътстващи демократичните процеси в България, с представяне на съдебната практика у нас и в Европейския съюз, развитие на законодателството и как върховенството на правото е условие за демократичното развитие на обществата.