Проекти

Начало

 

 

Свободата на информация - въпрос от обществен интерес е регионален проект с водещата роля на Article 19 и в сътрудничество с шест неправнителствени организации от Албания, Босна, България, Молдова и Румъния.

Article 19, Глобална кампания за свобода на изразяване ще работи за прилагането на местните законодателства в областта на свободата на изразяване в пет страни от Югоизточна Европа. Страните, в които ще се осъществи проекта са Албания, Босна, България, Молдова и Румъния. Това са страни, в които са приети закони за достъп до обществена информация през последните 4 години. Планираните дейности включват провеждането на мониторинг, на работни срещи и семинари за служители, неправителствени организации и граждани. Чрез тези работни срещи ще бъдат запознати служители и граждани с новоприетото законодателство в областта на достъпа до информация и чрез придобитите знания ще се активизира тяхната дейност при използването на законите за свобода на информация за упражняване на техните политически и социално - икономически права. Друга цел на проекта е да се трансформира съществувалата в посткомунистическите страни "култура на секретността" сред държавната и публична администрация в истинска и действаща култура на откритост и прозрачност в работата на демократичното и отговорно правителство.

Партньори по проекта


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.05.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP