Проекти

Начало

 

 

Правна помощ и застъпничество за свобода на информация е едногодишен проект, подкрепен финансово от Фондация "Отворено общество" - София.

Целта на проекта e извършването на постоянно наблюдение и активно подпомагане на законодателния процес в областта на достъпа до информация.

Дейностите по проекта включват:

• Разширяване и поддържане на мрежа юристи в страната чрез обсъждания на промените в законодателството и състоянието на достъпа до информация в България и подкрепа на правната помощ на място в 26 града.
• Постоянно наблюдение на предложенията за ново законодателство, свързано със Закона за достъп до обществена информация.
• Постоянна кампания за разясняване на предложенията за нормативни актове и за свързаните с тях предложения на ПДИ
• Застъпничество за промени в предложенията и проектите за нормативни актове с цел създаване на съгласувана, ефикасна и съобразена с международните стандарти по достъпа до информация правна уредба;
• Обучение на мрежата координатори /юристи и журналисти/ от 26 областни града по новоприетите законодателни промени за по-ефикасно упражняване на правата и спазване на задълженията по ЗДОИ и свързаните нормативни актове.
• Правна помощ в случаи на търсене на информация и неправомерни откази


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.07.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP