Проекти

Начало

 

 

Наблюдение и гражданско обучение за достъпа до информация е проект, финансиран от Netherlands Organization for International Development Cooperation (NOVIB).

Цели и основни дейности: Основната цел на проекта е да се спомогне за упражняването на правото на достъп до информация съгласно процедурите на Закона за достъп до обществена информация, като по този начин се подпомогне неговото прилагане. Дейностите по проекта включват наблюдение на механизмите за предоставяне на достъп до информация, на развитието на практики свързани с прилагането на закона и осъществяване на независим граждански контрол. Съгласно плана на проекта Програма Достъп до Информация ще изготви два годишни доклада за състоянието на достъпа до информация в България.

Постигнати резултати: Проекта се изпълнява в момента. ПДИ организира 3 семинара за 145 човека. Семинарите подпомогнаха упражняването на правото на достъп до информация съгласно процедурите на Закона за достъп до обществена информация и процеса по прилагане на закона. ПДИ наблюдава ситуацията на достъпа до информация в България чрез събиране и систематизиране на случаи на отказ на информация чрез мрежата от координатори на ПДИ в страната (26 координатори в областните центрове). ПДИ подготви и публикува годишен доклад "Състоянието на достъпа до публична информация в България 2001"


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.06.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP