Проекти

Начало

 

 

Програма Достъп до Информация започва изпълнението на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията"


Програма Достъп до Информация започва изпълнението на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията". Проектът е тригодишен, финансиран е по Програма МАТРА на холандското външно министерство и неговите основни цели са две - да се повишат осведомеността и познанията на българските граждани, държавните служители, журналистите и неправителствените организации (НПО) относно свободата на информация и Закона за достъп до обществена информация както и да се подкрепя прилагането на законодателството за свобода на информация у нас. Ние се надяваме, че с работата по този проект ще успеем да популяризираме това ново законодателство и неговите изменения и ще подпомогнем процеса на демократизация у нас. Считаме, че резултатите от нашата работа ще доведат до оптимизиране на процеса на предоставяне на обществена информация и до увеличаване на прозрачността на управлението у нас.

През следващите три години Програма Достъп до Информация ще осъществи обучения и семинари за представители на НПО от страната, за държавни служители от администрацията и за журналисти. Ние ще продължим да работим за по-голямата осведоменост на гражданите в областта на достъпа до информация, да наблюдаваме практиките и да даваме препоръки за подобряване на законодателството за свобода на информация. ПДИ ще продължи да изготвя годишни доклади за състоянието на достъпа до информация в България както и да развива координаторската си мрежа във всички областни центрове на страната.

Започваме издаването и на бюлетин, в който него ще намират място актуални теми, свързани с проблемите на общуването между гражданите и администрацията в процеса на търсене на обществена информация. Ще представяме водените от ПДИ съдебни дела по ЗДОИ, работата на институциите и практиките от законодателството за свобода на информация у нас и по света.

Проектът на Програма Достъп до Информация "Прилагане на Закона за свобода на информацията" се осъществява в сътрудничество с холандската организация VVMZ B.V.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.01.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP