Проекти

Начало

 

 

Резюме на проект

Съдебни дела свързани със защита на свободата на информация е проект, финансиран от Институт - Отворено общество/COLPI, Будапеща.

Цели и основни дейности: Основната цел на проекта е свързана със подобряване положението на свободата на информация в България и с разпространението на позитивния български опит. По този начин ще се подпомогне избягването на обичайните първоначални грешки при изготвянето на стратегии за водене на съдебни дела по закона. Чрез воденето на съдебни дела в обществен интерес се цели да се създаде позитивна правна рамка за прилагане на Закона за достъп до обществена информация в България.

Постигнати резултати: Проекта се изпълнява в момента. Досега Програма Достъп до Информация е подала 26 жалби в съда по ЗДОИ за случаи на отказ на информация. Фондацията води 16 дела по закона. ПДИ има позитивно решение по свое дело срещу "мълчалив отказ" по ЗДОИ. Върховния административен съд реши, че мълчаливия отказ по ЗДОИ подлежи на обжалване в съда.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.06.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP