Проекти

Начало

 

 

Правна помощ за търсенето на обществена информация - развитие на постигнатите резултати и затвърждаване на положителните практики
1 май 2012 – 30 април 2015 г.
Донор на проекта: Фондации “Отворено общество"

Описание: Целта на проекта е да подпомогне процеса на търсене на обществена информация чрез осигуряване на правна помощ в конкретни случаи от голям обществен интерес и стабилизиране на съдебните практики по прилагането на принципа  за надделяващ обществен интерес, въведен в Българския ЗДОИ през 2008 г.

Основни дейности по проекта :

 • Предоставяне на ежедневни консултации в офиса на ПДИ за журналисти, НПО и граждани в случаите, в които те търсят информация, и в случаите на получен отказ за предоставянето й;
 • Формулиране на жалби и подаването им до административни съдилища; 
 • Представителство в съда по дела за достъп до информация;
 • Систематизиране на съдебната практика;
 • Представяне на резултатите от съдебната практика на национална конференция с участието на юристи и други заинтересовани страни;
 • Постоянна медийна кампания за достъп до информация чрез публикации в Информационния бюлетин на ПДИ; централни и местни медии; Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (FOIANetwork) и на уеб страницата на ПДИ;
 • Партньорство с други организации.

Очаквани резултати:

 • Повишено познаването правото на достъп до обществена информация от граждани, НПО и журналисти;
 • Увеличаване на броя на успешните дела, подкрепяни от ПДИ, в които е търсена информация от висок обществен интерес;
 • Популяризиране на резултатите от успешната съдебна практика сред широката общественост;
 • Повишаване на активността на гражданите при упражняване на правото на информация;
 • Повишаване на познанията на държавната администрация как да прилага теста за надделяващ обществен интерес;
 • Анализ на съдебната практика по дела за достъп до информация в България;
 • Изграждане на по-последователна и прогресивна съдебна практика;
 • Повишаване на нивото на откритост и отчетност в държавното управление, особено що се отнася до публичните регистри, обществените поръчки, услугите в обществения сектор, осигурявани от частни фирми;
 • Регионален и международен обмен на опит и знания в областта на съдебните дела за достъп до информация.

Резултати:

Анотации на водените с правната помощ и съдебно представителство на ПДИ дела може да видите тук.

Актуални новини за съдебните дела четете тук.

Статистика и анализ на съдебната практика четете в годишните доклади на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България.

Резултатите от правната помощ за търсена на достъп до обществена информация може да проследите в постоянните ни в месечния Информационен бюлетин на ПДИ: Новини от съдебната зала и Коментар на юриста.

Резултатите от постоянната медийна кампания за достъп до информация може да проследите на специалната ни секция: ПДИ в медиите.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.07.2012• © 1999 Copyright by Interia & AIP