Проекти

Начало

 

 

Натиск за отчетно управление чрез правна помощ и водене на дела за достъп до информация
1 май 2009 – 30 април 2012 г.
Донор на проекта: Институт “Отворено общество", Програма “Човешки права и управление”, Будапеща

Целта на проекта е да се окаже натиск за прилагането на принципа за надделяващ обществен интерес, въведен с измененията на Закона за достъп до обществена информация в България през декември 2008 г. чрез насърчаване и подпомагане на търсенето на обществена информация от обществеността.

Основните дейности по проекта са:

 • Предоставяне на ежедневни консултации в офиса на ПДИ за журналисти, НПО и граждани в случаите, в които те търсят информация, и в случаите на получен отказ за предоставянето й;
 • Формулиране на жалби и подаването им до административни съдилища; 
 • Представителство в съда по дела за достъп до информация;
 • Систематизиране на съдебната практика;
 • Представяне на резултатите от съдебната практика на национална конференция с участието на юристи и други заинтересовани страни;
 • Постоянна медийна кампания за достъп до информация чрез публикации в Информационния бюлетин на ПДИ; централни и местни медии; Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (FOIANetwork) и на уеб страницата на ПДИ;
 • Партньорство с други организации.

Очаквани резултати:

 • Насърчаване на граждани, НПО и журналисти да упражняват правото си на достъп до обществена информация;
 • Увеличаване на броя на успешните дела, подкрепяни от ПДИ, в които е търсена информация от висок обществен интерес;
 • Популяризиране на резултатите от успешната съдебна практика сред широката общественост;
 • Повишаване на познанията на държавната администрация как да прилага теста за надделяващ обществен интерес;
 • Анализи на съдебната практика по дела за достъп до информация в България;
 • Изграждане на по-последователна и прогресивна съдебна практика;
 • Повишаване на нивото на откритост и отчетност в държавното управление, особено що се отнася до публичните регистри, обществените поръчки, услугите в обществения сектор, осигурявани от частни фирми;
 • Регионален и международен обмен на информация за съдебната практика по дела за достъп до обществена информация.

Още информация:

Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация

През юли 2012 г. ПДИ издаде петата поред книга, своеобразно продължение на издадените от нас анализи на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация. Съдържа анализ и коментар на съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения. Освен това в книгата са поместени и резюмета на шестнадесет съдебни дела, които са довели до промени в практиката и утвърждаване на принципите на правото на достъп до обществена информация. Автори на аналитичните текстове са адвокатите от правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, ръководител на екипа, и Кирил Терзийски. 

Книгата бе представена на 31 октомври 2013 г. в Съюза на българските юристи се събраха 50 души – журналисти, юристи, представители на администрацията и бизнеса, академичните среди, клиенти, партньори и приятели на ПДИ.

Изказването на д-р Гергана Жулева, коментарът на съдия Александър Еленков и представянето на книгата от Александър Кашъмов четете в брой 10(106) на Информационния бюлетин на ПДИ.

„Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация”, Програма Достъп до Информация, 2012, 170 стр., ISBN 978-954-9953-48-0

Издаването на книгата се осъществи с финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество, в рамките на проекта "Натиск за отчетно управление чрез правна помощ и водене на дела за достъп до информация".


Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация
Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация

На 15 април 2011 г. Програма Достъп до Информация проведе конференция на тема “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация ”,  в зала "Европа" на Парк-хотел "Москва", гр. София. Свободата на информация и нейните ограничения, достъпът до договорите на държавните органи, публичност на процесите на вземане на решения, съдебните битки за достъп до информация от обществен интерес – бяха част от дискутираните теми.

Председатели на административни съдилища в страната, съдии, адвокати, журналисти, представители на изпълнителната власт и неправителствени организации от страната и чужбина дискутираха натрупаната съдебна практика в областта на достъпа до информация през 2009-2011 година?. Свободата на информация и нейните ограничения, достъпът до договорите на държавните органи, публичност на процесите на вземане на решения, съдебните битки за достъп до информация от обществен интерес – бяха част от дискутираните теми. Бе представена практиката по знакови дела, водени от ПДИ по Закона за достъп до обществена информация за последните две години. Дневният ред на конференцията.

Повече информация за конференцията, както и интервюта с участниците четете в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 4(88), април 2011.

Анотации на водените с правната помощ и съдебно представителство на ПДИ дела може да видите тук.

Актуални новини за съдебните дела четете тук.

Статистика и анализ на съдебната практика четете в годишните доклади на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.11.2012• © 1999 Copyright by Interia & AIP