Проекти

Начало

 

 

Насърчаване на отворено управление чрез правна помощ и водене на дела за достъп до информация
1 май 2006 – 30 април 2009 г.

Описание: Целта на проекта е да съдейства за откритост и отчетност на управлението чрез насърчаване и улесняване на общественото търсене на информация от държавните органи. Проектът е насочен към подпомагане на граждани и журналисти, които търсят информация с обществен характер, и към хората, които търсят правна помощ в случаите на отказ на информация. Проектът включва представителство в съда в случаите на отказ на информация от висок обществен характер; систематизиране на съдебната практика по дела за свобода на информацията, с цел разгръщане на обществена кампания за подобряване на практиките по предоставяне на информация и популяризиране на позитивните резултати от дейности на ПДИ на национално и международно ниво.

Целите на проекта ще бъдат изпълнени чрез предоставяне на консултации на журналисти, НПО-та и граждани в случаите на търсене и на отказ на информация, изготвяне на жалби и подаването им до административен съд, съдебно представителство и постоянна медийна кампания върху случаите и практиките по свобода на информацията.

Донор на проекта: Институт “Отворено общество:, Програма “Човешки права и управление”, Будапеща

Очаквани резултати:
• насърчаване на гражданите и гражданските сдружения да упражняват активно правото си на достъп до обществена информация;
• повишаване на нивото на откритост и отчетност в държавното управление, особено що се отнася до публичните регистри, обществените поръчки, услугите в обществения сектор, осигурявани от частни фирми;
• познания у държавната администрация как да прилага ограниченията пред откритостта пропорционално, само в случаите за защита от вреда след проведена процедура за баланс;
• съдействие за споделяне и обмен на регионалния и международен опит в съдебната практика по свобода на информацията.

Анотации на водените с правната помощ и съдебно представителство на ПДИ дела може да видите тук.

 

Програма Достъп до Информация проведе конференция “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”. Юристи, адвокати, съдии, активисти и експерти по достъпа до информация дискутираха проблеми и резултати от натрупалата се съдебна практика на ПДИ по дела за достъп до информация.

Председателят на Върховния административен съд, г-н Константин Пенчев поздрави участниците в конференцията. „Когато през 2000 г. беше приет Закона за достъп до обществена информация, българските граждани едва ли са подозирали какви възможности им дава той. Именно организации като ПДИ накараха първо хората да осъзнаят, че имат това изконно право, после администрацията – че трябва да бъде прозрачна към всички; помогнаха на съдиите да изградят съдебна практика, която е по-скоро ориентирана в интерес на гражданското общества, на демокрацията,” подчерта той.

Своя опит в отстояването на правото на информация на европейско ниво споделиха Тони Бъниън (изпълнителен директор на Statewatch), Ева Морага (адвокат, Access Info Europe) и Роже Флюгелс (холандски експерт в областта на достъпа до информация), Роман Романов (Фондация Ренесанс, Украйна). Повече информация и интервюта с участниците четете в Информационния бюлетин на ПДИ, Брой 3(63), март 2009.

Срещата се състоя на 27 март 2009 г. в х-л “Централ Форум” София с финансовото съдействие на Институт “Отворено общество” - Будапеща, Програма „Човешки права и управление“.

Снимки от конференцията.

През септември 2008 г. от печат излезе новата книга на ПДИ “Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г."- Четвърта част. Сборник с коментар.

Книгата бе представена на 17 септември 2008 г. в Център за култура и дебат "Червената къща".

Сборникът съдържа аналитична част, в която са засегнати основните въпроси, възникнали в съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация през последните години.

Автори на коментарния текст и съставители на сборника са адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и адвокат Кирил Терзийски, също от ПДИ. Анализът обхваща развитието по случаи, свързани както с упражняването на правото на достъп до обществена информация, така и с прилагането на ограниченията на правото на информация.

Приложени са резюмета и 27 решения по 14 съдебни дела, в които правният екип на ПДИ е оказал правна помощ, включително представителство в съда.

Смятаме, че книгата ще представлява интерес за практикуващи юристи, представители на публичната администрация и преподаватели, но също така и за студенти, журналисти и въобще по-широк кръг хора, които имат интерес към проблематиката на достъпа до информация.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 18.05.2009• © 1999 Copyright by Interia & AIP