Проекти

Начало

 

 

Съдебни дела за свобода на информацията – начини за допринасяне за откритост, прозрачност и отвореност в управлението
15 декември 2004 – 15 декември 2005

Описание: Целта на този проект е да се допринесе за откритостта и прозрачността в управлението и да се насърчи обществото в търсенето на информация от управляващите чрез дела за свобода на информацията. Осигуряване на ежедневни консултации в офиса на ПДИ за журналисти, неправителствени организации и граждани, в случаи на търсене на информация и в случаи на отказ за предоставяне. Попълване на заявления и подаването им в съда. Представителство в съда по 10 случая. Участие в постоянна медийна кампания за делата за свобода на информацията чрез публикуването на бюлетин по свобода на информацията и участие в централни и местни медии. Представяне на резултатите от водените дела на пресконференция, с участието на външни експерти, адвокати по свободата на информация, държавни институции, съдии и публични прокурори, както и представители на жалбоподателите. Публикуване на книга “Съдебни дела по ЗДОИ в България”.

Донор на проекта: Институт "Отворено общество"

Очаквани резултати:
• Насърчаване на граждани и групи граждани да упражняват правото си на достъп до публична информация;
• Повишена отктирост и отвореност в управлението по отношение на обществените поръчки и обществените услуги, предоставяни от частни компании;
• Компетентност у публичната администрация по отношение на прилагането на ограниченията в откритостта, т.е. само когато се налага да се предотврати евентуална вреда – преценка на ситуацията;
• Осигуряване на информационен обмен на регионално и международно ниво по отношение на съдебните дела за свобода на информацията.

В началото на 2006 г. от печат излезе новата книга на ПДИ “Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част”.

В ЗДОИ не е предвидено създаването на независима институция, която да осъществява контрол по прилагането му. Поради това у нас съдът продължава да бъде единственият гарант за защитата на правото на гражданите на достъп до информация. Чрез съдебните решения не само биват разрешавани спорове за достъп до информация, но получават тълкуване и редица неясни разпоредби от закона. Именно по тази причина практиката по делата за достъп до информация представлява интерес и за тези, които прилагат закона, и за тези, които упражняват правата си по него. Настоящият сборник, както и предходните два, е разделен на две части - коментарен текст, разглеждащ въпросите, възникнали в съдебната практика през последната година и половина и публикация на документите по 10 съдебни дела. Както в предишните две книги, и тук е налице стремежът чрез публикуване на по-голям брой документи по конкретните дела (писмени защити, протоколи от съдебни заседания и т.н.) да бъдат представени в цялост становищата на страните и мотивите на магистратите за крайните съдебни актове.

Книгата “Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част" ще бъде официално представена на 24 март 2006 г. от 15.00 ч. в Евро-българския културен център, бул. „Ал. Стамболийски“ 17, София.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.01.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP