Проекти

Начало

 

 

Конференция Съдебни дела по законодателството за свобода на информацията
25 и 26 ноември 2005 г.

Описание: По време на Международната конференция специалисти в областта на свободата на информация споделиха своя опит върху практиката по специфични съдебни дела. Представители на застъпнически организации в областта на свободата на информацията и експерти от Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Грузия, Холандия, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и САЩ участваха в Конференцията. Те дискутираха върху специфични проблеми, свързани с дела, получили своите решения по законодателството за свобода на информацията Представители на международни организации като “Правна инициатива” на “Отворено общество”, “Институт Отворено общество”, “Артикъл 19”, и новоучредената “Аксес Инфо Европа” също участваха в Конференцията. В двудневния форум беше направен преглед на опита в областта на свободата на информацията в различните държави, бяха представени и резултатите от делата по достъп до информация. Основната тема на Конференцията бяха предизвикателствата на изключенията от правото на свободен достъп до информация в съдебната практика. Втората цел на Конференцията беше дискусията върху бъдещето на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията.

Донор на проекта: Съвета на Европа.

Резултати:
1.Съдебната практика по законите за свобода на информацията беше определна като основно средство за предизвикване на промени в държавните политики и дори в законодателството.
2.Съдебната практика по законите за свобода на информацията се оказва безценен източник на материали за обучение на администрацията във връзка с международните стандарти по свобода на информацията и по този начин предотвратява недобросъвестните практики и корупцията.
3.Бяха направени множество предложения за бъдещи инициативи и дейности на застъпниците за свобода на информацията. Множество идеи се развиха по време на дискусиите. Бяха изказани различни мнения и препоръки по конкретни проблеми.

Още информация:
Информационен бюлетин на ПДИ, м. ноември, 2005 г. (Acrobat PDF 574Кb)


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.01.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP