Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Фондация "Програма Достъп до Информация" срещу Министерството на образованието и науката"

Факти:
На 28.02.01г. Фондация "Програма Достъп до Информация" поиска със заявление от Министерството на образованието и науката копия от актовете, засягащи обучението по СИП "Религия - Ислям" и СИП "Религия -Християнство" в общообразователните училища, изброени в заявлението. На 27.03.01г. срещу последвалия мълчалив отказ на МОНТ е подадена жалба пред Върховния административен съд.

След дълго забавяне преписката е изпратена във ВАС на 3.07.01г. Под № 7176/01г. на V отд. ВАС, наср. за 04.12.01г. от 14.00ч. С решение 1795/26.02.2002 г. ВАС V отделение отмени мълчаливия отказ на Министъра на образованието и науката и върна преписката за произнасяне по заявеното искане. информацията е получена.

Аргументи на страните:
Аргументите в жалбата са, че решението за отказ трябва да бъде писмено и мотивирано (чл.15 от ЗАП и чл.38 от ЗДОИ). Противоречието с материалния закон - чл.2 и 3 от ЗДОИ - е съществено, защото поисканата информация е обществена по смисъла на закона (свързана е с обществения живот в РБ и, ако бъде предоставена, би дала възможност на искащите я да си съставят собствено мнение относно дейността на мин-ра на образованието по изпълнение на предоставените му от закона правомощия.

Изводи:
Информацията за това как се осъществява задължението на държавата да осигури образование на младите граждани и в частност чрез учебния предмет "Вероучение", е обществена информация. Мълчаливият отказ на мин-ра в този случай е съществена пречка за реализиране на правата на гражданите.


 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP