Съдебни дела

Начало

 

 

Росен Босев срещу Народното събрание

I инстанция - административно дело № 1584/2009 г. на АССГ, Второ отделение, 36 състав

Заявление
На 19 януари 2009 г. Росен Босев - журналист във в. “Дневник”, подава заявление до председателя на Народното събрание, с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация: имената на лицата, консултирали изготвянето на два законопроекта (за изменение на Закона за Министерство на вътрешните работи и за приемане на Закон за резерва на силите от системата на националната сигурност на РБ), както и полученото от тях възнаграждение.

Отказ
С писмо от 19 януари 2009 г. на главния секретар на Народното събрание, заявителят е уведомен, че исканата информация може да бъде получена от вносителя на законопроектите, т.е. Министерски съвет.

Жалба
Въпреки писмото на главния секретар на Народното събрание, журналистът подава жалба срещу мълчалив отказ на председателя на Народното събрание, по която е образувано дело в АССГ.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
Решение от 8 януари 2010 г. на състав на АССГ ( 172 Kb)отменя мълчаливия отказ на председателя на Народното събрание и му връща преписката за произнасяне по заявлението за достъп до информация, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на решението. В мотивите си магистратите посочват, че по делото са представени деловодните регистрации и придружителните писма до председателя на Народното събрание, от които се установява, че вносители на въпросните законопроекти са отделни народни представители, а не Министерски съвет, каквото е твърдението на главния секретар на Народното събрание. В тази връзка съдебният състав отбелязва, че съгласно Правилника за дейността на Народното събрание на народните представители се предоставят допълнителни средства за разходи, които те използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи  и други дейности, свързани с работата им на народни представители. Следователно информацията, касаеща законодателната инициатива на народните представители, вносители на посочените законопроекти и свързаните с нея дейности - финансови и консултантски, се намира в архивите на Народното събрание. След този извод съдът развива довода, че при редовно подадено заявление за достъп до информация задълженият субект винаги дължи отговор в мотивирана писмена форма.

Решението не е влязло в сила.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP