Съдебни дела

Начало

 

 

Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България срещу Столична община

I инстанция - административно дело № 1884/2009 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав
II инстанция - административно дело № 10514/2009 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление
На 23 декември 2008 г. Ганчо Хитров - председател на Националния комитет за подобряване водоснабдяването на България, подава заявление до Столична община, с което иска да му бъде предоставено копие от Доклад относно изпълнението/неизпълнението на концесионния договор със “Софийска вода” АД за периода 2000 - 2007 г., изготвен от адвокатско дружество в края на 2008 г. по поръчка на общината.

Отказ
С писмо от 2 февруари 2009 г. кметът на Столична община отказва достъп до исканата информация с мотив, че съдържанието на доклада е поверително и е обект на адвокатска тайна.

Жалба
Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата е посочено, че ограничение на достъпа до информация като “адвокатска тайна” не е предвидено в ЗДОИ, нито в друг закон, регламентиращ ограничения на достъпа до информация, а само при наличието на изрично предвидено в закон ограничение правото на достъп до информация може да бъде ограничавано - чл. 7, ал. 2 от ЗДОИ. Посочено е още, че опазването на “адвокатската тайна” е задължение на адвоката - да не разгласява информация, свързана с неговия клиент. Абсурд е задължението за опазване на “адвокатската тайна” да тежи върху клиента.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през май 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С Решение № 31 от 16 юни 2009 г. ( 72Kb) състав на АССГ отменя отказа на кмета и му връща преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че законодателната регламентация на понятието “адвокатска тайна” дава основание да се приеме, че субект на нейното опазване е единствено лице, притежаващо качеството “адвокат”, каквото качество кметът на Столична община като задължен субект по ЗДОИ не притежава. Следователно за кмета не е налице законово изискване за нейното опазване и той не може да се позовава на “адвокатска тайна” при постановяване на отказ за предоставяне на обществена информация.

Касационна жалба
Решението на АССГ е атакувано от кмета на Столична община с касационна жалба пред ВАС. В жалбата е посочено единствено, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ.

Развитие пред II инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 24 февруари 2010 г. и е обявено за решаване.

Решение II инстанция
С Решение № 4195 от 30.03.2010 г. на ВАС ( 90Kb), Пето отделение, по а.д. № 10514/2009 г., касационната жалба на СО бе отхвърлена и решението на предходната съдебна инстанция –оставено в сила.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP