Нормативна база
Начало

 

 

Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерство на финансите

І инстанция – а.д. № 02936/2006 г. на Софийски градски съд (СГС), ІІІ-г състав

Заявление:
На 10 май 2006 г. Алексения Димитрова – журналист във в. “24 часа”, подава заявление до Министерство на финансите (МФ), с което иска да й бъде предоставена информация относно сключените споразумения и договори между МФ и фирма Robin, Sheves, Lipkin-Shahak and Birger, сумите, изплатени на фирмата или нейни представители и основанието за изплащането им, както и други придружаващи налични документи, свързани с отношенията с фирмата и нейни представители.

Отказ:
С решение от 25 май 2006 г. директорът на Дирекция “Административно обслужване” в МФ постановява частичен отказ. Отказва предоставяне на цялата поискана информация и предоставя информация, че за периода 2003 - 2005 г. МФ е сключило четири договора с въпросната фирма на стойност 167 780 щ.д. за услуги, свързани с управлението на дълга и вземанията на Република България от други страни. Като основание за отказ на останалата информация е посочено чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – информацията засяга интересите на трето лице и липсва неговото съгласие за предоставянето й.

Жалба:
Частичният отказ е обжалван пред СГС. В жалбата е посочено, че в случая третото лице е получател на средства от държавния бюджет, което го прави задължен по ЗДОИ субект (чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ) и съгласието му не е необходимо по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ.

Развитие пред І инстанция:
На първото съдебно заседание през месец март 2007 г. делото е отложено, за да представи МФ доказателство, че директорът на съответната дирекция е бил упълномощен от министъра да се произнася по заявление за достъп до информация. Впоследствие, в открито съдебно заседание, проведено на 13 ноември 2007 г., делото е разгледано и обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 22.12.2007 г., състав на СГС отменя отказа в частта, в която е отказана информация, свързана със сумите, изплатени от МФ по договори за услуги, свързани с управлението на дълга, вземания на Република България от други страни, сключени с фирма Robin, Sheves, Lipkin-Shahak and Birger, и основанието за изплащането им и потвърждава отказа в останалата му част като законосъобразен. В мотивите си съдиите отбелязват, че третото лице е търговско дружество и че с искането за предоставяне на документи на хартиен носител, а именно: сключените споразумения и договори между МФ и фирмата, действително се засягат законни права и интереси на търговското дружество – трето лице.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP