Съдебни дела

Начало

 

 

Силвия Йотова (в. “Новинар”) срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството

І инстанция – а.д. № 6363/2005 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
През м. май 2005 г. журналистката от столичния в. „Новинар“ - Силвия Йотова подава писмено заявление за достъп до информация до министъра на регионалното развитие и благоустройството. С него иска копие от договора за концесия, сключен между МРРБ и „Автомагистрала Тракия“ АД, както и копия от правните анализи на концесията, които се изготвят по силата на Закона за концесиите.

Отказ:
Министърът отказва предоставянето на достъп до поисканата информация, тъй като тя съдържала данни, които в тяхната съвкупност представляват класифицирана информация – служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Достъпът до тази информация би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че посоченото правно основание от ЗЗКИ не е достатъчно, тъй като следва да се посочи и съответният конкретен закон, въз основа, на който тази категория информация е определена за служебна тайна. Нещо повече, съгласно Закона за концесиите министърът е следвало да изпрати тази информация, за вписване в установения с този закон публичен регистър, който би трябвало да е достъпен и чрез Интернет.

Развитие пред І инстанция:
Междувременно договорът за концесия е предоставен на Програма Достъп до информация (ПДИ) от новия министър на регионалното развитие и благоустройството. Правото на достъп до информация на журналистката обаче не е удовлетворено, тъй като изготвените по силата на Закона за концесиите анализи за концесията продължават да не са публични.

През м. февруари 2006 г. делото е разгледано в едно съдебно заседание и е обявено за решаване. Предстои постановяване на съдебното решение.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP