Съдебни дела

Начало

 

 

Информационен и учебен център по екология срещу Министерски съвет

І инстанция – а.д. №9872/2004 г. на ВАС, Пето отделение
І инстанция – а.д. № С – 63/2005 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
През м. юли 2004 г. Петко Ковачев директор на неправителствената организация Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ) подава писмено заявление за достъп до информация до министър-председателя, с което иска копие от постановление на министерски съвет от 1988 г. за определяне на селищата със затихващи функции в региона на АЕЦ „Белене“. Поискани са и други постановления и решения на Министерски съвет (МС) от периода 1980 – 1990 г., свързани с изграждането на атомната централа.

Отказ:
Поисканото копие от постановление е отказано, с мотива, че представлява класифициран документ. Относно останалите актове на МС - на заявителят са предоставени наличните, а за актовете от 80-те г. е насочен към Централния държавен архив.

Жалба:
Отказът да се предостави копие от постановлението е обжалван с аргумента, че в него не е спазено нито едно от изискванията на ЗДОИ и ЗЗКИ относно решенията за отказ на основание класифицирана информация. В отказа дори не е посочено дали отказваното постановление представлява държавна или служебна тайна.

Развитие пред І инстанция:
На първото заседание съдът изисква от МС да предостави исканото постановление, за да прецени законосъобразността на засекретяването и отлага делото.

Впоследствие съдът засекретява делото, тъй като от МС предоставят секретни писмени доказателства.

На второто съдебно заседание съдът отново отлага делото за предоставяне на допълнителни доказателства. Междувременно жалбоподателят се запознава с целия текст на процесното постановление в секретното деловодство на ВАС, тъй като Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) дава право на достъп до секретни дела както на страните, така и на техните адвокати.

На третото съдебно заседание ВАС обявява делото за решаване.

Решение:
С Решение № 136 от 09.01.2006 г. ВАС отхвърля жалбата. Мотивите на магистратите за това са, че претенцията на жалбоподателя е удовлетворена, тъй като същият е получил достъп до исканата обществена информация – постановлението на МС, намиращо се по делото.

Решението не е обжалвано и влиза в сила.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP