Съдебни дела

Начало

 

 

ЕС „За земята“ срещу Министерство на финансите

І инстанция – а.д. № 1621/2004 г. на СГС АО ІІІ-в състав

Заявление:
С писмено заявление за достъп до обществена информация, екологичното сдружение иска от Министерство на финансите (МФ) да му бъдат предоставени копия от следните документи – доклади за предварителните проучвания, апликационните форми и оценките на разходите и ползите (т.нар. кост-бенефит анализи) за два проекта по Програма ИСПА на ЕС – Автомагистрала „Люлин“ и Регионално депо за битови, производствени, строителни и опасни отпадъци – гр. Русе.

Отказ:
В отговор на подаденото заявление е получено решение от МФ, с което се предоставя достъп само до част от поисканата информация - докладите за предварителни проучвания по двата проекта, а останалата информация е отказана.

Жалба:
Решението на МФ е обжалвано в частта, в която се отказва достъп до поисканата информация с аргумента, че не са посочени каквито и да е мотиви за отказа.

Развитие пред І инстанция:
През 2005 г. са проведени три заседания по делото, като на три пъти то се отлага за представяне на доказателства и отстраняване на процедурни пречки за разглеждането му по същество.

Предстои ново заседание по делото през м. февруари 2006 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP