Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Милко Николов Бояджиев срещу Главния архитект - гр.София"

Факти:
На 04.07.2001г. Милко Николов Бояджиев подава писмено заявление до Главния архитект на гр.София, с искане да му бъдат предоставени цялостните и подробни схеми за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гр.София. След консултация с ПДИ г-н Бояджиев подава жалба срещу мълчаливият отказ на Главния архитект. Жалбата е изготвена на 24.07.01г. и е подадена чрез Главния архитект на гр.София.

Подадена е молба за изискване на преписката от ВАС.

На 09.08.2001г. Главният архитект на гр.София издава Решение за предоставяне на достъп (в което е посочен конкретният служител, който ще я предостави), както и копия от документи. Получено на

21.08.2001г. Предоставен е фактически достъп до информация за поисканата преписка. Главният архитект издава Решение за предоставяне на достъп, както и копия от документи.

Аргументи на страните:
Непроизнасянето на Гл.архитект на гр.София е в съществено противоречие с процесуалния (чл.15 от ЗАП и чл.38 от ЗДОИ) и материалния закон (чл.2 и 3 от ЗДОИ).

Изводи:
Случаят е пример за реализиране на правото на достъп до обществена информация след обжалване на решението за отказ по предвидения в закона ред.

Относно мълчаливият отказ вече има произнасяне на ВАС, 5-членен състав, по едно от делата, които води адвокатът на ПДИ, Александър Кашъмов (Дело 7 - СЦНЖ срещу МТСП) - с Определение №8645 от 16.11.2001г. Даден е положителен отговор на въпроса възможно ли и да има мълчалив отказ на достъп до обществена информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP