Home

 

 

Резюме от семинара на ПДИ в Банкя

23-24.02.2001 г.

1. Обща информация

На 23-24.03.2001г в почивния дом на МОН, гр. Банкя, бе проведена работна среща на координаторите на Програма Достъп до Информация. Целта й бе обсъждане на годишния доклад за дейността на фондацията, както и провеждане на дискусия относно възможностите за подобряване на работата през 2001г.

2. Участници

В срещата взеха участие 27 човека, между които 19 координатори и 8 представители на екипа на ПДИ.

 


Част от участниците в работната среща

3. Доклад

В първия ден на работната среща екипът на фондацията представи следните доклади:

Направления на работата на ПДИ през 2001 година - Гергана Жулева

Подаване на заявления по ЗДОИ - Фани Давидова

Съдебни дела по ЗДОИ - Александър Кашъмов

Обобщена справка от проучването по ЗДОИ - Антон Андонов

По време на втория ден се дискутираха възможностите за подобряване работата на ПДИ през 2001г.

Бяха обсъдени:

1. Възможността за съвместна работа на координаторите на ПДИ с Българска Медийна Коалиция.
2. Позицията на ПДИ по време на предизборната кампания и предстоящите избори. Във връзка с тази тема се предложиха:
2.1. Изработване на официална декларация на координаторите и Управителния съвет на ПДИ за прозрачност на всички нива по време на изборите (Божидара Димова)
2.2. Мониторинг на предварително набелязани ключови моменти от предизборните кампании, необходими на всички граждани да се ориентират за себе си. Изработване на готов набор от въпроси (членска маса, изпълнимост на платформата) готовността на политическите партии да реагират спрямо очакванията на гражданите (Цветана Ненова)
2.3. Обобщение на регионално ниво - изготвяне на доклади относно провеждането на изборната кампания (Божидара Димова)
2.4. Формулиране на изводи - Гергана Жулева
2.5. Коментар на резултатите от изборите - единственото нещо, което може да бъде отразено (Павлина Желязкова)
2.6. Достъп на гражданите до информация за тези, за които гласуват - програми, послания - чрез медиите (Любомир Любенов)
2.7. Изразяване на официално становище по провеждащия се по радио "Дарик" дебат на тема "Може ли по време на изборния ден да се съобщават междинни резултати?"
2.8. Проблеми на достъпа до информация относно изборните резултати (Вълчо Милчев)
2.9. Спазване на закона за изборите - обективен мониторинг с обобщени резултати - прозрачност и равни условия
2.10. Основни ключови моменти - информиран избор, прозрачност на избирателната кампания и изборния процес (Фани Давидова)
2.11. Обсъждане на възможни проблеми относно възможността на гражданите да упражнят своето право на избор - новите документи за самоличност

3. Постигане на съгласие относно провеждане на обучителен семинар на юристите по места

 


Момент от работната среща
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ| ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP