Европейско законодателство

Тази секция съдържа законодателство, уреждащо достъпа до документи на институциите на Европейския съюз, регламентира управлението на документи и информация, ограниченията на правото на информация.

 

Ще намерите и документи на Съвета на Европа, включително първият и единствен досега международен договор за достъпа информация - Конвенция за достъп до официални документи (205).