Закони за достъп до информация по света

Чуждото законодателство често служи за усвояване на добри практики. В повечето демократични държави правото на информация е конституционно гарантирано. По-конкретна законодателна рамка е необходима за подобряване упражняването на това право. Тук сме се опитали да съберем законите за достъп до информация по света.   
 

Международни норми Извадка от основните международни норми, касаещи правата за достъп до информация.  

Закони за достъп до информация по света може да намерите на страницата Right2Info.org


Глобален индекс на законите за достъп до информация по света / Global Right to Information Rating

 

 Закон за свобода на информацията /САЩ/, приет през 1966 г., последно изменение от 2016 г.

 
• Приложение 1 от Закона за електронна свобода на информацията от 2005 г. - Унгария - Общ модел за публикуване

Достъпен на български: Acrobat Reader PDF(107Kb)Download PDF

• Закон за електронна свобода на информацията от 2005 г. - Унгария

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(159Kb)Download PDF

• Закон за правото на информация от 2005 г. - Индия

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(390Kb)Download PDF

Извлечение от Закона за свобода на информацията от 2000 г. - Естония, относно активното публикуване на информация

Достъпен на български: Acrobat Reader PDF(58Kb)Download PDF

• Закон за свобода на информацията от 2000 г. - Естония

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(128Kb)Download PDF

Закон за свобода на информацията от 2000 г. - Великобритания

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(313Kb)Download PDF

Закон за свободен достъп до информация от 2000 г. - Словакия

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(31Kb)Download PDF

Закон за свобода на информацията от 2000 г. - Южна Африка

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(693Kb)Download PDF

Закон за откритост на управлението от 1999 г. - Финландия

Достъпен на английски: Acrobat Reader PDF(52Kb)Download PDF

Закон за осигуряване на достъп до информация - Канада Канадския закон за достъп до информация (за основа е използван преведения от Правителството вариант).

Достъпен: Acrobat Reader PDF(165Kb)Download PDF

Закон за прозрачност на управлението /САЩ/ Government in the Sunshine Act.

Достъпен на български: Acrobat Reader PDF(61Kb)Download PDF