Законът за достъп до обществена информация бе приет през лятото на 2000 г. Той урежда конституционното право на гражданите на информация и задълженията на публичните институции да публикуват и предоставят информация по искания на гражданите. 

 

Източниците за историята на неговото прилагане са правителствените доклади за състоянието на администрацията в България, които включват и обобщение на годишните доклади по прилагането на ЗДОИ, които всяка администрация е задължена да изготви. Обобщението на тези доклади  се извършва от орган на централната власт – в началото от администрацията на министъра на държавната администрация, след време от Министерство на държавната администрация и административната реформа, в момента от административна структура към Министерски съвет. Тези доклади се приемат от Министерския съвет и се представят за сведение в парламента.

 

В тази секция представяме систематизирани данни за прилагането на Закона за достъп до обществена информация от 2001 до 2020 въз основа на статистиката, представена в правителствените доклади.

 

Може да видите и визуализация на данните за прилагането, въз основа на публикуваните данни в правителствените доклади.

 

Тук може да намерите и анализи и коментари, изготвени от ПДИ и публикувани в месечния Информационен бюлетин и в блога "Точка на достъп".