Становище на ПДИ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (03.07.2023)

03.07.2023 г.

Фондация "Програма достъп до информация" внесе становище в Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество към 49-то Народно събраниепо отношение на предвидените изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация.


Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:


PDF

Становище на ПДИ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (21.06.2023)

21.06.2023 г.

Фондация "Програма достъп до информация" внесе становище в Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество към 49-то Народно събраниепо отношение на предвидените изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация.


Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:


PDF

Становище на ПДИ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (14.06.2023)

14.06.2023 г.

Фондация "Програма достъп до информация" внесе становище в Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество към 49-то Народно събраниепо отношение на предвидените изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация.


Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:

PDF

Становище относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

25.05.2023 г.
Фондация "Програма достъп до информация" внесе становище в Комисията по правни въпроси към 49-то Народно събрание по отношение на предвидените изменения и допълнения на чл.198 от Наказателно-процесуалния кодекс.
 
ПДИ констатира проблеми в практиката, тъй като често се отказва достъп до информация на основание защитата на следствената тайна. Това се отнася и до постановления за прекратяване, спиране на наказателното производство и отказ да бъде образувано такова.
 
Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:
PDF

Становище на ПДИ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (11.01.2023)

11.01.2023 г.
Фондация "Програма достъп до информация" внесе становище в Комисията по електронно управление и информационни технологии към 49-то Народно събраниепо отношение на предвидените изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация.

Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:


 
PDF