Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

21.12.2022 г.
На 20 декември 2022 г. Програма Достъп до информация внесе становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗИД ЗДОИ).


Като основен мотив за изготвяне на законодателните промени се сочи необходимостта от въвеждането на Директива (ЕС)2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:
PDF

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

29.03.2022 г.
На 29 март 2022, г. Програма Достъп до информация внесе становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗИД ЗДОИ), публикуван в Портала за обществени консултации за обществено обсъждане в периода 16 – 30 март 2022 г.
 
Като основен мотив за изготвяне на законодателните промени се сочи необходимостта от въвеждането на Директива (ЕС)2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

Пълният текст на становището е достъпен във файла по-долу:
PDF

ПДИ подкрепи отворено писмо за прозрачност на триалога* за Закона за цифровите услуги и цифровите пазари

01.03.2022 г.
На 1 март 2022, 43 профсъюза и организации на гражданското общество, работещи в областта на прозрачността, демокрацията и цифровите права, в това число и Програма Достъп до информация, изпратиха писмо до Маргрете Вестагер (европейски комисар по конкуренцията) и Тиери Бретон (европейски комисар за вътрешния пазар), с което настояват спешно да се подобри прозрачността в преговорите по приемането на Закона за цифровите пазари (Digital Market Act - DMA) и Закона за дигиталните услуги (Digital Services Act - DSA). 

Писмото призовава европейските институции: 
  • да публикуват проактивно и регулярно списък с документи, внесени по време на тристранните преговори, в съответствие с препоръката на Европейския омбудсман; 
  • да публикуват актуален календар на тристранните срещи, включително обобщен дневен ред; 
  • да публикуват проактивно документа с четири колони (Документът е част от законодателния процес на ЕС. 4-те колони са: предложение на ЕК; измененията, предложени от ЕП; измененията, предложени от Съвета и предложения компромисен вариант на съответния закон) на непрекъсната основа.

Източник: Transparency International EU
Източник на снимката: Европейска комисия
---

[*] Триалог (англ. „trilogue“) се наричат тристранните срещи на представители на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, на които се обсъждат между тях предложения за законодателни промени. Въпросът за прозрачността и достъпа до информация относно тези обсъждания с характер на преговори между трите институции е поставян неведнъж в рамките на Европейския съюз.