Становище относно подкрепа на кандидатурата на Константин Пенчев за Национален омбудсман

17.07.2015 г.
На 17 юли 2015 г. Програма Достъп до Информация внесе своето становище в подкрепа на кандидатурата на Константин Пенчев за Национален омбудсман в Комисията по вероизповедания и права на човека.
PDF

Становище на ПДИ по ЗИД на ЗДОИ

12.05.2015 г.
На 12 май 2015 Програма Достъп до Информация внесе в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление свое становище по Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) със сигнатура 502-01-33, постъпил на 29 април 2015 г.
Според ПДИ ЗИД на ЗДОИ съответства на изискванията на законодателството на ЕС и на международните и европейските стандарти, като практически се увеличава прозрачността на администрацията и обществения сектор и се улеснява достъпът на гражданите и юридическите лица до информация, създавана или съхранявана от публичните институции.
PDF

Становище на ПДИ относно проект на Закона за обществените поръчки

11.05.2015 г.
На 13 май 2015 г. Програма Достъп до Информация публикува своето становище по проект на Закон за обществените поръчки, публикуван в правителствения портал за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1643.
PDF