Становище на ПДИ относно проекти на закони в сферата на националната сигурност

02.10.2012 г.
Изразено становище от ръководителя на правния екип на Програма Достъп до Информация, Александър Кашъмов, по време на общественото обсъждане на проектозаконите за системата за защита на националната сигурност, за военното разузнаване, за НСО и за държавна агенция „Разузнаване”, проведено на 02.10.2012 г. от 10.30 ч. в зала „Европа” на Академията на МВР.
 
Становището е публикувано в стенограмата от обсъждането, достъпна на страницата на Академията на МВР (Виж стр. 20)
PDF

Становище на ПДИ по конст. дело № 14/2011

20.02.2012 г.
На 20 февруари 2012 г. Програма Достъп до Информация внесе в Конституционния съд становището си по конст. дело № 14/2011 г., образувано по искане за обявяване на противоконституционност на чл.25, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност. Според искането, подадено от трима върховни административни съдии, обявяването на принадлежност към бившите служби само на основата на документи от ръководилия лицето щатен или нещатен служител, както и при наличие на данни в регистрационни дневници и картотеки, протоколи за унищожаване или др. не съответства на Конституцията. Според ПДИ искането е неоснователно. 
PDF