Становище относно запитване от Държавна агенция „Архиви”

20.12.2011 г.
В своето становище, внесено на 20 декември 2011 г., ПДИ дава отговор на два конкретни въпроса, поставени от Държавна агенция "Архиви", а именно:
  1. Ще представлява ли публикуването на онлайн на полицейски досиета на публични фигури от периода до 1944., които са част от Националния архивен фонд, нарушаване на Закона за защита на личните данни? 
  2. Ще представлява ли публикуването на онлайн на имена на трети лица, които се споменават в полицейските досиета на публични фигури от периода до 1944., които са част от Националния архивен фонд, нарушаване на Закона за защита на личните данни?
PDF

Становище относно изменения в законодателството за специалните разузнавателни средства

19.05.2011 г.
На 19 май 2011 г. Програма Достъп до Информация внесе становище относно изменения в законодателството за специалните разузнавателни средства в Комисията по правни въпроси в Народното събрание.
PDF