Критично становище по предлаганите промени в ЗЕС

10.12.2009 г.
На 10 декември 2009 г. ПДИ представи свое критично становище по предлаганите промени  в Закона за електронните съобщения в двете комисиии в парламента, които го разгледаха на първо четене – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. С промените, внесени от правителството, се въвежда пряк достъп на специализирана дирекция „Оперативни технически операции” към МВР до трафични данни за електронните съобщения (кой на кого, кога и откъде е писал/позвънил).
PDF

Становище по законопроект за изменение и допълнение на ЗЕС

05.11.2009 г.
На 05.11.2009 г. ПДИ изпрати становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) до Министъра на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов. Становището бе изготвено след запознаване с текста на публикувания в интернет страницата на Министерството на вътрешните работи проект за закон за изменение и допълнение на ЗЕС и след общественото му обсъждане на 02.11.2009 г. съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
PDF

Становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

07.10.2009 г.
На 07 октомври 2009 г. ПДИ внесе становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) до парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Проектозаконът предвижда изменения в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и по-специално в Приложение № 1 към чл. 25,  представляващо Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна. Внесеният законопроект е възможност да се преразгледа списъкът в Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ, раздел II в посока намаляване на броя и обема на категориите на информация класифицирана като държавна тайна. В сегашния им вид някои от категориите отразяват остаряло разбиране за секретност, което противоречи на принципите на прозрачност, отчетност и широк достъп на гражданите до обществена информация. Становището бе изпратено за информация и до МВР.
PDF

Становище относно внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения

01.04.2009 г.
На 01 април 2009 г. ПДИ внесе в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС своето Становище относно внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения.
PDF

Предварителни бележки по Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

16.02.2009 г.
На 16 февруари 2009 г. ПДИ представи Предварителни бележки по Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, изготвен от Комисия за защита на личните данни на обществено обсъждане, организирано от Комисията за защита на личните данни.
PDF

Становище относно текстовете за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

02.02.2009 г.
На 2 февруари 2009 г. ПДИ внесе в Народното събрание Становище относно текстовете за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Становището бе изпратено до председателите на всички парламентарни групи, до независимите народни представители и до Комисиите по транспорт и съобщения и по вътрешна сигурност и обществен ред.
PDF