Отворено писмо относно предложените негативни изменения в ЗДОИ

21.05.2007 г.
На 21.05.2007 г. ПДИ внесе отворено писмо до Народното събрание на Република България. Писмото е подписано от 68 организации и лица, членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (http://www.foiadvocates.net), и изразява тяхната тревога от предложените поправки в българския Закон за достъп до обществена информация, приети на първо четене от Народното събраниe. Ако бъдат приети, тези поправки ще влошат сериозно действащия режим на достъп до информация в България и ще нарушат установените европейски стандарти в областта, както и член 41 от Българска конституция, която гарантира правото на информация.
PDF

Становище по законопроект за изменение на ЗДОИ

08.03.2007 г.
На 08.03.2007 г. ПДИ представи пред парламентарната Комисия по гражданското общество и медии становище по законопроект за изменение на Закона за достъп до обществена информация. Законопроектът беше внесен от Йордан Мирчев Митев, Радосляв Георгиев Илиевски н Румен Асенов Ангелов на 28 февруари 2007 г.
PDF