Становище на ПДИ и Access Info Europe по проект на закон за досиетата

26.10.2006 г.
Становище на ПДИ и Access Info Europe от 26.10.2006 г. по oбщ Законопроект за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание.
PDF

Становище по Проект на Закон за електронното управление

16.08.2006 г.
На 16.08.2006 г. Програма Достъп до информация представи становище по Проект на Закон за електронното управление, изготвен от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
PDF

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ

12.04.2006 г.
На 15.02.2006 г., народните представители Иван Иванов и Евгени Чачев внесоха в Парламента Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. На 12.04.2006 г. Програма Достъп до Информация внесе свое становище по законопроекта в парламентарната Комисията по гражданското общество и медии към Народното събрание.
PDF

Становище по Проект на Закон за търговския регистър

06.01.2006 г.
На 6 януари 2006 г. Програма Достъп до Информация внесе в Министерството на правосъдието становище по Проект на Закон за търговския регистър.
PDF