Становище по Проект за Закон за министерството на вътрешните работи

01.10.2005 г.
Програма Достъп до Информация изпрати до Парламента становище по Проект за Закон за министерството на вътрешните работи, сигн. 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 07. 09. 2005 г. Становището на ПДИ се подкрепя от Фондация за реформа в местното самоуправление и Междуетничеста инициатива за човешки права. Подкрепете го, като изпратите e-mail на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.
Файл

Искане до Президента на Република България за налагане на вето

05.05.2005 г.
Искане до Президента на Република България за налагане на вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности регистриран в Народното събрание със сигнатура 502-01-48 на 31.10.2005 г.
PDF