Лобиране или обществен дебат

05.11.2002 г.
Лобиране или обществен дебат - мнение на Александър Кашъмов, ПДИ за закона за лобирането във в. Дневник - 05.11.2002 г.
Файл

Полицейската идеология на един проектозакон

16.09.2002 г.
Полицейската идеология на един проектозакон - мнение по проекта за Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на Александър Кашъмов, ПДИ и Стоян Терзийски във в. Дневник - 16.09.2002 г.
Файл

Становище за Конституционосъобразност на някои от текстовете на законопроекта за защита на класифицираната информация

16.04.2002 г.
Становище за Конституционосъобразност на някои от текстовете на законопроекта за защита на класифицираната информация, 16.04.2002 г.
Файл

Становище до Конституционния съд

01.01.2002 г.
Становище до Конституционния съд по конст. дело № 11/ 2002 г. за обявяване на противоконституционност на нормата на пар. 37 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация (ПЗР на ЗЗКИ), и на чл. 35 от същия закон.
Файл

Кому е нужен законът за лобирането

01.01.2002 г.
Кому е нужен законът за лобирането - мнение на Александър Кашъмов, ПДИ във в. Дневник - 30.07.2002 г.
Файл

Становище по Закона за публичност и регистрация на лобистите и лобистката дейност

01.01.2002 г.
Становище на екипа на Програма Достъп до Информация по Закона за публичност и регистрация на лобистите и лобистката дейност, 2002 г.
Файл