Становището по законопроекта за защита на класифицираната информация на ARTICLE 19

31.10.2001 г.
Становището по законопроекта за защита на класифицираната информация на ARTICLE 19 - глобална кампания за свободно изразяване - можете да прочетете на български или на английски език.
Лондон, октомври 2001 г.
Файл

Коментар по повод заповедта на министър - председателя и министър на държавната администрация Иван Костов, издадена на основание разпоредби в ЗДОИ и Устройствения правилник на МС

30.04.2001 г.
В брой 19 от април 2001 г. на "Преглед на стопанската политика", седмичник на Институт за пазарна икономика, е публикуван коментар на юриста на ПДИ Александър Кашъмов във връзка с заповедта на министър - председателя и министър на държавната администрация Иван Костов, издадена на основание разпоредби в ЗДОИ и Устройствения правилник на МС.
Файл

Предложения на Програма Достъп до Информация по законопроекта за защита на класифицираната информация

21.04.2001 г.
Предложения на Програма Достъп до Информация по законопроекта за защита на класифицираната информация от 2001 г.
Файл

Становище на ПДИ по предложение за допълнение и изменение на Закона за достъп до обществена информация

01.01.2001 г.
Становище на ПДИ по предложение за допълнение и изменение на Закона за достъп до обществена информация
Файл

Предложения и бележки относно Кодекса на Държавния Служител

01.01.2001 г.
Някои предложения и бележки на екипа на ПДИ относно Кодекса на Държавния Служител.
Файл

Становище по проекта за Закон за опазване на околната среда

01.01.2001 г.
Становище на екипа на Програма Достъп до Информация по проекта за Закон за опазване на околната среда,Глава Втора, изработен от Министерство на околната среда и водите,октомври 2001 г.
Файл

Становище по внесените законопроекти за защита на класифицираната информация

01.01.2001 г.
Детайлен анализ и аргументирани предложения на експертите на Програма Достъп до Информация по Законопроект за защита на класифицираната информация, внесен от Министерския съвет;
Законопроект за защита на класифицираната информация, внесен от група народни представители
.
Файл