Фондация Програма Достъп до Информация
Становища ЗИД на Закона за защита на личните данни
16.01.2019 г.
На 16 януари 2019 Програма Достъп до Информация внесе становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни сигнатура № 802-01-27 от 2018 г. във връзка с неговото обсъждане в Комисията по вътрешна сигурност и ред в Народното събрания.
PDF