Access to Information Programme

Тази секция съдържа някои практически насоки за това как да търсите информация от задължените институции. Тук сме публикували интерактивен наръчник за достъп до информация, от който ще научите каква информация можете да искате по Закона за достъп до информация, към кого да се обърнете, как да формулирате искането си.

 

Ще намерите също образец на заявление за достъп до информация, както и примерен списък на задължените институции.

 

Ако въпреки това не можете да намерите отговор на интересуващия ви въпрос, можете да ни се обадите или да ни пишете.